WE MAKE YOUR VISION VISIBLE

Über uns

Ο κανόνας του 1%

Ο κανόνας του 1%, είναι η προσεγγιστική μέθοδος που αφορά στη συμμετοχή (τον τρόπο, τη συχνότητα και το «βάθος») του κοινού σε ένα «σύστημα». Πάνω του βασίζεται η φόρμουλα 1 – 9 – 90 που αποτελεί το κανάλι (funnel) που συνδέει ένα brand με τον/τους τελικούς καταναλωτές του! Αυτός ο δυναμικός κανόνας, είναι η βάση της στρατηγικής μας σκέψης για κάθε project που αναλαμβάνουμε!

Über uns

Was sind wir wirklich …. NICHT? Nein, wir sind kein Grafik-Design Studio, haben aber die besten Mitarbeiter! Nein, wir sind kein Media Shop, handeln aber wirklich die besten Preise aus! Nein, wir sind keine Design- und Kunsttheoretiker, sondern die besten Promoter für Ihre Investition! … und bevor wir zu unseren Dienstleistungen kommen, lassen Sie uns anmerken,

“We make your vision visible and point out the way to success and happiness!”.

was wir NICHT tun:

Wir rücken durch unsere Arbeit NICHT unsere Firma in den Vordergrund, sondern den Kunden!

Wir befriedigen NICHT unsere künstlerische Natur, zu Lasten des Kunden, mit gleichartigen Kreationen!

Wir betrachten den geschäftlichen Erfolg bzw. Misserfolg eines Projekts NICHT separat von unserer Mitwirkung.

Wir übernehmen in jedem Fall unseren Teil der Verantwortung!

Wir fürchten uns NICHT davor, zu übertreiben, uns selbstironisch zu betrachten, innovativ zu sein, Gefühl zu zeigen!

Schließlich, handeln wir nach dem Prinzip „think differently and act unique!”

Wir bewegen uns NICHT auf … eingefahrenen Gleisen!

Was wir bieten
Bei der BPCS betrachten und begegnen wir jedem Kunden individuell. Die jeweiligen Bedürfnisse, der Umfang und die Perspektiven definieren und stimmen unsere Sichtweise darauf ab, was das angemessenste und effektivste Kommunikationsmanagement für jedes Unternehmen ausmacht.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit… Die Bandbreite der von uns angebotenen Dienstleistungen ist nicht starr fixiert. Sie entwickelt und wandelt sich, je nach den Erfordernissen des effektivsten Kommunikationsmanagements für den jeweiligen Kunden.

We do it...our way
 • - Ενημέρωση για την ταυτότητα του προϊόντος και του οργανισμού
 • - Εξέταση της θέσης του προϊόντος στην αγορά
 • Εξέταση του positioningτου προϊόντος στον καταναλωτή
 • Προσδιορισμός target group
 • Στόχοι της εταιρείας
 • Ανάπτυξη της εταιρείας
 • Vision της εταιρείας
 • Παρουσίαση των προτεινόμενων concept
 • Αξιολόγηση-επιλογή από τον ίδιο τον πελάτη
 • Implementation
 • Επιλογή και αγορά συγκεκριμένων επιλεγμένων μέσων
 • Campaign kick-off
 • Έλεγχος, αξιολόγηση και μέτρηση επίτευξης στόχων
 • Optimize του concept όπου κριθεί απαραίτητο.
Image

Unsere Dienstleistungen.

Here we do and we mean business...

Στην BPCS, δεν αναλαμβάνουμε απλά την επικοινωνιακή στρατηγική ενός προϊόντος, μία υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Τη διαμορφώνουμε μέσα από την ολιστική μεθοδολογία, ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια, μέχρι την τελική επιλογή και την έναρξη της εφαρμογής του concept που τελικά έχει επιλεγεί.

1 Marketing Strategy

First things first…

 • Έρευνα παρούσας κατάστασης – ανταγωνισμού – αγοράς.
 • Ανάλυση τάσεων και προοπτικές.
 • Ανάλυση where we stand.
 • Strategic steps & Tactical analysis.
 • Επικοινωνιακή πρόταση.
 • Συνοπτική ανάπτυξη σε βασικές προσαρμογές.

"Marketing it’s all about story telling…on a script!"

2 Advertising Stategy

Σχεδιάζουμε τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής Προβολής, καταλήγοντας στον τρόπο, τα μέσα και τον χρόνο που θα επικοινωνήσουμε την στρατηγική μας!
Σχεδιάζουμε προσαρμοσμένες ενέργειες και τακτικές με σκοπό να επιτύχουμε το maximum των στόχων μας!
Media Planning & Mixing δεν σημαίνει απλά επιλογή μέσου, είναι ο συνδυασμός του μηνύματος στο… κατάλληλο μέσο!

Αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για κάθε μέσο, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες σας και με τις στρατηγικές μας συνεργασίες σε επίπεδο
Media Shop, πετυχαίνουμε τον βέλτιστο συνδυασμό σε spending και return!

"Media Planning it’s not about money (only), it’s about leveraging your needs and the existing means!"

3 Social Media Branding

Δεν είναι….τάση, είναι νέος τρόπος έκφρασης!
Η «γοητεία» κρύβεται στο καινούριο, στο νέο και στην πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα που συνεπάγεται!
Πλέον ένας από τους στρατηγικούς στόχους του κάθε brand, είναι η αύξηση του digital print του, στο κοινό-στόχος!
Εκεί, λοιπόν, αναλαμβάνουμε δράση εμείς!
Τα digital Μέσα αλλάζουν, μεταμορφώνονται καθημερινά, «τρέχουν» στην ταχύτητα της εποχής.

Ο…δρόμος της επιτυχίας, περνάει μέσα από την επιλογή και τον συνδυασμό τους, σε σχέση (πάντα) με τη στρατηγική μας!

4 Branding

Η εταιρική ταυτότητα μπορεί και πρέπει να προκαλέσει τα πρώτα συναισθήματα για το προϊόν/brand.Το λογότυπό σας, είναι η δική σας δήλωση του ποιοι είστε, πού απευθύνεστε και ποιο είναι το όραμά σας. Αυτές είναι οι ρίζες, οι βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουμε μαζί την προστιθέμενη αξία που κάθε brand αναζητάει!

5 Website & Application Development

Μαζί θα βρούμε και θα σχεδιάσουμε την εξατομικευμένη λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας!Τον πρώτο λόγο τον έχετε εσείς!

Ακούμε τις απαιτήσεις και τις ιδέες σας και σας παρουσιάζουμε τη λύση που συνδυάζει με τον βέλτιστο τρόπο, αποτελεσματικότητα, τεχνική αρτιότητα, ταχύτητα, ασφάλεια, προσαρμοστικότητα!

Η ηλεκτρονικη σας διαδικτυακη εφαρμογη, είναι το πρώτο και βασικό ψηφιακό αποτύπωμα της ιδέας/επιχείρησής σας! Στόχος μας είναι το αποτέλεσμα να ξεχωρίζει και να αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δραστηριότητά σας και να επικοινωνεί το όραμά 

6 Packaging
Let’s Talk

Kontaktiere uns.

Telefon :

+30 2311 828100

Die Anschrift :

Business Point Corporate Solutions

Vafopoulou 20, Thessaloniki

Email :