ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ

introduction

We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design, including front-end development which we consider to be an integral part.

Date
6 August 2019
Τηλέφωνο :

+30 2311 828100

Διεύθυνση :

Business Point Corporate Solutions

Βαφοπούλου 20, Θεσσαλονίκη

Email :